Obec Blatno
Obec BlatnoMalměřice

Provozní řád Dětského parku

Provozovatel: Obec Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno

                           tel. 415 217 523

 

Provozní řád:

1.     Hřiště je určeno pro děti ve věku od 4 do 14 let. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí, za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba. Dětem mladším 7 let je vstup na hřiště a využívání instalovaného vybavení povoleno pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese v plné výši dohlížející dospělá osoba.

 
2.     Uživatelé dětského parku jsou povinni udržovat na hřišti pořádek, řídit se ustanoveními Provozního a návštěvního řádu, dbát na čistotu a bezpečnost. Uživatelé jsou dále povinni řídit se pokyny osob zplnomocněných provozovatelem hřiště.
 
3.     Z užívání dětského parku jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny Provozního a návštěvního řádu či provozovatele a ohrožují tak zdraví, bezpečnost, pořádek nebo čistotu, dále pak osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.
 
4.     V celém prostoru dětského parku je ZAKÁZÁNO:
·        Kouření
·        Konzumace alkoholu a užívání omamných nebo návykových látek
·        Manipulace s otevřeným ohněm
·        Přinášet na dětské hřiště střelné, bodné nebo sečné zbraně, dále pak výbušniny, jedovaté látky, chemikálie, pyrotechnické pomůcky a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
·        Vstup se psy a jinými zvířaty, dále pak umožnění jejich volného pobíhání nebo jejich vypouštění do prostoru dětského hřiště
·        Jízda na jízdním kole v prostoru instalovaných herních prvků
·        Poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň
·        Znečišťovat prostor dětského hřiště
·        Úmyslné poškozování a ničení zařízení hřiště
·        Používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, pro které je daný prvek určen
  
 
5.     Vstup do dětského parku je ZAKÁZÁN:
·        Pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm uživatel zjistí závadu
·        Pokud se v prostoru hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví uživatelů
·        V horkém počasí může být povrch herních předmětů rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik kontaktních popálenin, dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu herního prvku předem zkontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
·        Pokud jsou dětské hřiště a herní prvky poškozeny, či ve stavu, který brání jejich užívání
·        Pokud je na herní prvky, případně do areálu hřiště tento vstup zakázán provozovatelem
 
6.     Uživatelé musí dodržovat věkovou a váhovou hranici pro kterou je daný herní prvek určen:
·        Herní sestava 4 – 14 let, do maximální předpokládané hmotnosti 70 kg
 
7.     Provozovatel zodpovídá za údržbu, úklid, průběžnou péči o herní prvky, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize a kontroly herních prvků hřiště. Jakékoli závady na zařízení nebo herních prvcích oznamujte laskavě provozovateli.
 
8.     Provozovatel neručí v areálu dětského parku za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
 
 
UPOZORNĚNÍ. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO PROVOZNÍHO ŘÁDU DĚTSKÉHO PARKU MŮŽE BÝT UŽIVATEL VYKÁZÁN Z AREÁLU A PODLE OKOLNOSTÍ MŮŽE BÝT JEHO CHOVÁNÍ I PŘEDMĚTEM PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ PŘEDMĚTEM ŠETŘENÍ POLICIE ČR.
 
 
Provozní řád hřiště schválil starosta obce dne: 24.9.2008
 

Provozní a návštěvní řád Dětského parku ke stažení: STÁHNOUT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Bořek

Zítra má svátek Markéta

Videoprezentace obce

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
déšť 22 °C 16 °C
sobota 13. 7. déšť 23/15 °C
neděle 14. 7. polojasno 26/15 °C
pondělí 15. 7. zataženo 27/15 °C

Foto