Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška – Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 19. 8. 2019

Datum sejmutí: 4. 9. 2019

Zodpovídá: Obec Blatno

Zpět