Obsah

Zpět

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno: 24. 8. 2020

Datum sejmutí: 24. 8. 2021

Zodpovídá: Obec Blatno

Zpět