Obsah

Zpět

Číslo jednací: OZV č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška - Blatno okr Louny-OZV-MP_odpady-2012

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Blatno okr Louny-OZV-MP_odpady-2012

Vyvěšeno: 14. 12. 2012

Datum sejmutí: 30. 12. 2012

Zodpovídá: Obec Blatno

Zpět