Obsah

Občanské sdružení Severočeský OCELOT

 

Charakteristika činnosti OS Severočeský OCELOT

 
Kdo je OS Severočeský OCELOT?
 
OS Severočeský OCELOT je dobrovolná nezávislá nepolitická ekologická organizace, jejímž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Její strukturu tvoří členská základna a výbor, který se skládá z předsedy (Lucie Benešová, Malměřice),místopředsedy(Jiří Wopat,Malměřice) a hospodáře( Helena Brožová,Blatno).
    Sdružení usiluje zejména o nápravu životního prostředí a vztahu člověka k němu, o propagaci alternativního životního stylu šetrného k přírodě a o propagaci trvale udržitelného rozvoje. Spolupracuje s ostatními nevládními organizacemi s podobnými programy činnosti, jako je CALLA,Hnutí Duha,Občanská iniciativa pro životní prostředí nebo Jihočeské matky.
     Sdružení působí na celém území České republiky, převážně však v severočeském regionu, jeho sídlem jsou Malměřice 57, PSČ 441 01 Podbořany.
 
Proč OS Severočeský OCELOT vzniklo?
 
Hlavním podnětem vzniku byla veřejná beseda na podzim roku 2003 v Lubenci,kde Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO),zastoupená panem ředitelem Ing.Vítězslavem Dudou tvrdila,že vybudování hlubinného úložiště radioaktivnívh odpadů v naší lokalitě bude pro obce i občany jednoznačným  přínosem.Tam jsme se také poprvé dozvěděli,že kromě naší lokality Lubenec- Blatno existuje ještě pět dalších a to: Pačejov nádraží v Plzeňském kraji, Božejovice-Vlksice a Pluhův Žďár-Lodhéřov v Jihočeském kraji,Rohozná a Budišov na Vysočině.
     OS Severočeský OCELOT vzniklo mimo jiné proto,abychom se mohli organizovaně a účinně bránit vzniku hlubinného úložiště radioaktivnívh odpadů v naší lokalitě.
 
Proč název Severočeský OCELOT ?
Ocelot je kočkovitá šelma, která ač malého vzrůstu zuřivě a nekompromisně hájí své území.
 
 
Radioaktivní odpady jsou věc veřejná
 
Ani šedesát let po prvním štěpení jádra nejsou v celém světě připravena konečná úložiště pro vysoce radioaktivní atomový odpad…
     Plánované hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva ovlivní nejen životy naše,ale především životy budoucích pěti tisíc generací lidí. Nakládání s radioaktivními odpady tedy musí být výsledkem širokého veřejného konsenzu jaderného průmyslu,odborníků,politiků a v neposlední řadě i občanů,kteří budou v okolí úložiště žít. Na jejich potřeby, dotazy a připomínky je třeba brát velký zřetel. Aby k tomu došlo je třeba:
-         Přejít od jednostranného přesvědčování k partnerskému jednání rovného s rovným. Vyhledávání úložiště musí probíhat zcela průhledně, obyvatelé obcí musí být pro stát partnerem.
-         Změnit legislativu, především atomový zákon. Obce i veřejnost, v jejichž katastrálním území má být umístěno hlubinné úložiště radioaktivních odpadů nebo jiné jaderné zařízení, dnes namají možnost o takových záměrech účinně spolurozhodovat, přestože případná stavba úložiště bude mít velký vliv na celý region a dotkne se všech obyvatel. Jedinými účastníky řízení v současné době jsou investor a státní kontrolní úřad.Novela atomového zákona by dala obcím, na jejichž území chce stát umístit jaderné zařízení,zákonný nárok zapojit se do rozhodovacích řízení a v případě nesouhlasu takový projekt odmítnout.
-         Nezvyšovat množství vysoce radioaktivních odpadů. Dokud nebude nalezeno přijatelné definitivní a reálné řešení, jak s tímto odpadem nakládat,je jeho další produkce hazardem a znamená jen další zhoršování velmi obtížně řešitelné situace s již existujícími radioaktivními odpady. Úvahy o výstavbě nových atomových reaktorů jsou za této situace vysoce nezodpovědné.
 
 
     V současné době je v problematice vyhledávání místa pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů nastolen tzv. „STOP STAV“a to do roku 2009, který nařídila SÚRAO na základě značného odporu veřejnosti ve všech lokalitách. I přesto SÚRAO ve své činnosti úplně neustává a pořádá pro členy zastupitelstev dotčených obcí poznávací exkurze do Dukovan,Švýcarska nebo Švédska a také objíždí zastupitelstva dotčených obcí s novým  motivačním programem.
 
     Na závěr oznamujeme občanům, že v blízké době bude v naší lokalitě působit studentka ČVUT, fakulty stavební, obor inženýrství životního prostředí Kateřina Dvořáková. Ve své diplomové práci se bude zabývat vlivy výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na okolní životní prostředí a to konkrétně na lokalitě Lubenec - Blatno.
 
Soubory ke stažení:

oficiální stránky: www.osocelot.ic.cz