Obsah

Zpět

Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Blatno

Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Blatno

Obec Blatno přijetím usnesení č. 2-10/2019 na svém zasedání ze dne 17. 10. 2019, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění viz níže !!!

http://www.podborany.net/mestsky-urad/odbory-uradu/stavebni-urad/urad-uzemniho-planovani/oznameni-o-vydani-zmeny-c1-up-blatno-1255cs.html

Vyvěšeno: 13. 11. 2019

Datum sejmutí: 29. 11. 2019

Zodpovídá: Obec Blatno

Zpět