Obsah

Zpět

MPO - Usnesení - Oprava zřejmých nesprávností - stavba: VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda

Vyvěšeno: 13. 1. 2020

Datum sejmutí: 29. 1. 2020

Zodpovídá: Obec Blatno

Zpět