Obsah

Zpět

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 20. 8. 2020

Datum sejmutí: 10. 10. 2020

Zodpovídá: Obec Blatno

Zpět