Obsah

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. § 18 o svobodném přístupu k informacím v platném znění, předkládá Obecní úřad Blatno výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok – t.j. rok 2008. Tuto povinnost zveřejnit výroční zprávu ukládá zákon v termínu do 1.března 2009.

 

      V oblasti poskytování informací nebyla projednána jediná žádost, odvolání či řízení o sankcích, vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

Ostatní informace a odpovědi ze strany našeho úřadu byly podávány průběžně po celé období loňského roku.

 

      Výroční zpráva byla schválena dne 26.1.2009.

 

                                                                                                  Beneš Václav

                                                                                                      starosta