Obsah

Rozpočtový výhled obce Blatno na roky 2009 - 2010

           
 

popis

příjmy 2009

výdaje 2009

příjmy 2010

výdaje 2010

011

daně PO a FO

2050

0

3000

0

012

DPH

1500

0

1250

0

013

poplatky

350

0

320

0

015

daň z nemovitosti

500

0

400

0

10

lesní hospodářství

200

200

300

200

22

doprava

0

260

0

200

23

voda

0

1000

0

1300

31

školství

0

400

0

525

33

kultura

0

200

0

200

34

tělovýchova

0

25

0

25

36

komunální služby

500

500

500

750

37

vzhled obce

0

300

0

550

55

požární ochrana

0

50

0

50

61

samospráva

10

2200

10

2000

63

úroky

25

0

20

0

   
  Součet celkem

5135

5135

5800

5800

   
  V Blatně dne: