Obsah


                 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BLATNO NA ROKY 2008 - 2009 


                  popis                   příjmy 2008     výdaje 2008     příjmy 2009     výdaje 2009 

0 11       daně PO a FO                    2000                    0               2050                     0 
0 12       DPH                                  1250                    0               1500                     0 
0 13       poplatky                              320                    0                 350                     0 
0 15       daň z nemovitosti                 400                    0                 500                     0 
10          lesní hospodářství                300                  200                 200                 200 
22          doprava                                  0                  200                     0                260 
23          voda                                       0                  300                     0              1000 
31          školství                                   0                  525                     0                400 
33          kultura                                    0                  200                     0               200 
34          tělovýchova                             0                    25                     0                 25 
36          komunální služby                 500                  750                 500                500 
37          vzhled obce                            0                   550                    0                300 
55          požární ochrana                      0                     50                    0                 50 
61          samospráva                          10                  2000                  10              2200 
63          úroky                                   20                       0                   25                   0 

Součet celkem                                4800                  4800                5135            5135

V Blatně 20.11.2006