Obsah

Formuláře, které jsou k dispozici na obecním úřadě Blatno:

Žádost o vydání občanského průkazu
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
Žádost na stavební povolení - MěÚ Louny, stavební odbor
Žádost na ohlášení stavebních úprav - MěÚ Louny, stav.odb.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o výpis z Obchodního rejstříku
Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku 
Žádost o výpis z Rejstříku trestů
Žádost o výpis z Katastru nemovitostí
Žádost o uznání otcovství